Yrityksille ja yhteisöille

UUDEN AJAN VALMENNUKSET KIIREENKESYTYKSELLÄ

Toimivaa ja tehokasta henkilöstövalmennusta ratkaisukeskeisin menetelmin.

Haluatko, että henkilöstösi osaa johtaa itseään ja ymmärtää oman valtansa ja vastuunsa omasta hyvinvoinnistaan? Onko Sinulle tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen kunnioittaen toisiaan? Oletko kyllästynyt ulkoisiin menetelmiin, jotka tuovat helpotuksen vain hetkeksi?

Liikunta on tärkeää, oikea ravinto on tärkeää, ajanhallintatekniikat ovat tärkeitä, mutta ne eivät pelkästään riitä.

Niin kauan kuin ajattelumallit ovat samanlaisia kuin ennen, mikään muutos ei ole pysyvää. 

Valmennusten hyötyjä

 • Motivaatio ja innostus lisääntyy
 • Hyvinvointi heijastuu työn imuun ja tiimienergiaan
 • Jokainen ymmärtää oman vastuunsa jaksamisestaan
 • Sairauspoissaolot vähenee
 • Tehokkuus nousee 

Kun työntekijä itse uskoo jaksavansa ja selviytyvänsä sekä osaa uudelleenmääritellä suhteensa itseensä ja työhönsä. Hän tietää miten johtaa itseään ja hänellä on käytössään kaikki siihen tarvittavat hallinnan välineet ja voimavarat. Hän ymmärtää oman vastuunsa ja voimansa hyvinvointinsa tuottamisessa. Hän kykenee hallitsemaan itsensä myös paineen alla.

Itsensä johtamisen etuja

Uudenlainen työyhteisövalmennus tuo NLP:n, mindfulnessin, ratkaisukeskeisyyden ja positiivisen psykologian keinoin työntekijöiden käyttöön pakillisen työkaluja, joiden avulla he voivat parantaa suhdettaan itsensä ja työn vaatimusten välillä. Osallistuja voi oppia muuntamaan ajattelumallinsa ja toimintatapansa sellaisiksi, että ne tukevat hänen suoriutumistaan joka päivä. Sivutuotteena onnellisuus ja hyvinvointi lisääntyvät, puhumattakaan tuloksekkaamasta työtehosta ja sairaspoissaolojen vähentymisestä. 

Sisältöjä ja menetelmiä

Toiminnalliset ja vuorovaikutteiset valmennukset sisältävät tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä liittyen mm. seuraaviin asioihin:

 • Tavoitteet toteen
 • Itsensä johtaminen
 • Rajoittavien uskomusten ja esteiden poisto
 • Miten motivoidut ja voit motivoida muita
 • Piilevien voimavarojen käyttöönotto
 • Mielikuvaeditoinnin valtaisat mahdollisuudet
 • Sisäisen puheen ja sanojen merkitys mielenhallinnassa
 • Keinoja hallita stressintuntua rentoutustekniikoilla
 • Tehoa vuorovaikutukseen ja parempaa ihmistuntemusta
 • Kiireenkesytys®

Valmennus on käytännöllistä, toimivaa ja tuloksia on todettavissa nopeasti. Osallistujat pääsevät keskustelujen ja harjoitusten kautta saamaan oivalluksia ja uusia tapoja ajatella ja toimia. Valmennus voi olla lyhyempi kehittämiskerta tai pidempi muutosprosessi. Esimerkiksi Hyvästi stressi – tervetuloa hallittu mieli on 4+1 kertainen syväluotaava tehovalmennus autopilotilta itsensä johtamiseen. 

Tyytyväisyystakuu!

Jokainen valmennus on tietenkin yksilöllinen ja muotoutuu ryhmän, että tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaan. Aluksi kartoitamme taustan, nykytilan, valmennuksen tavoitteet ja toimintatavat. 

Jos valmennuksen sijaan tarvitsette voimaannuttavaa luentoa, niin teemat taipuvat hyvin sellaiseksikin.

​Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää

Facebook
LinkedIn
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial